Obóz dla Puszczy

Obóz stanowi zaplecze pokojowych działań na rzecz objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym. Nie jest związany z żadną opcją polityczną. Nie wykorzystujemy na jego terenie symboli organizacji, firm i partii politycznych.