Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą aktywistów i aktywistek sprzeciwiających się niszczeniu Puszczy Białowieskiej. Ten las to nasze dobro wspólne. Dotychczasowe działania okazały się niewystarczające – wycinki są kontynuowane mimo petycji, presji świata naukowego, sprzeciwu dużej części lokalnej społeczności i społeczności międzynarodowej. Dlatego musimy być tu, na miejscu i osobiście sprzeciwić się dalszej dewastacji. Basta! Cała Puszcza Parkiem Narodowym.