Nasze cele

Nasze cele krótkoterminowe są związane z bieżącym pogorszeniem sytuacji w Puszczy:

 • Stop wycinkom w drzewostanach ponad 100-letnich
  Drzewostany ponad 100-letnie są kluczowe dla zachowania naturalnego charakteru Puszczy. Około 100 lat temu pojawiła się tu po raz pierwszy współczesna gospodarka leśna, polegająca na wycinaniu całych połaci lasu i nasadzaniu nowych drzewek przez człowieka. Drzewostany ponad 100-letnie nie zostały nigdy przekształcone w taki sposób, to w nich drzemie potencjał naturalnego lasu.
 • Wycofać harwestery (ciężki sprzęt do wycinki)
  Harwestery zostały po raz pierwszy ściągnięte do Puszczy. To maszyny znacznie przyspieszające tempo wycinki. Są w stanie ściąć i przygotować do wywozu nawet 200-300 drzew dziennie! Tradycyjna ekipa pilarzy potrzebowała by na to kilku tygodni. Co więcej, te wielkie maszyny rozjeżdżają runo i niszczą delikatną leśną glebę.
 • Stop wycinkom w okresie lęgowym ptaków
  Puszcza Białowieska to schronienie dla wielu bardzo rzadkich gatunków ptaków. Jakakolwiek wycinka prowadzona w okresie lęgowym może doprowadzić do utraty lęgu, zniszczenia gniazda, a w efekcie nawet do załamania się populacji najrzadszych gatunków związanych z zamierającymi drzewostanami świerkowymi, jak np. dzięcioł trójpalczasty, czy sóweczka.
 • Znieść zakaz wstępu do lasu
  W ciągu ostatnich miesięcy dwa z trzech puszczańskich Nadleśnictw – Białowieża i Hajnówka – wprowadziły zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem jest zagrożenie ze strony uschniętych drzew, ale nasze obserwacje wskazują, że to tylko pretekst dla ukrycia wzmożonej wycinki. Na zakazie najsilniej tracą lokalni mieszkańcy, zwłaszcza Ci utrzymujący się z turystyki. Wszystkie osoby wchodzące do lasu są zagrożone mandatem w wysokości do 500 złotych, a po trzykrotnym złamaniu zakazu – nawet sprawą karną!